Arkeologstigen

Här i trakten har det funnits människor i 5000 år.Vandrar man efter Arkeologstigen passerar man ett stort antal fornlämningar i form av gravar, offerstenar och labyrinter. Informationstavlor berättar fakta om varje sevärdhet.

Efter Arkeologstigen finns det gott om fina rastställen och utsiktsplatser.

Hönan vid arkeologstigen

Hönan

Skags fyr

En av landets äldsta fyrar, Skags fyr, finns i Jävre.
Den var i drift utanför Örnsköldsvik mellan åren 1871 – 1957.  Sedan ersattes den av modernare navigeringssystem och monterades istället upp i Jävre som ett minne av fyrbyggnadstiden vid Sandholmen.
I drygt 20 år byggde Sjöfartsverket kausunfyrar där. När fyrarna skulle sjösättas vid Sandholmen samlades folk i tusental för att titta på. Det var spännande att se de stora betongkolosserna gå i sjön. De svallvågor som uppstod var imponerande.

Skags fyr - ett landmärke

Skags fyr - ett landmärke

Hamnområdet

Här hittar du den kanske den vackraste hamnen i Bottenviken (om vi får säga det själva…). I hamnområdet finns förutom själva båthamnen även en rastplats (kanske även den en av landets vackraste!), fyren, ett antal sjöbodar. Sen finns gångväg under E4 över till Turiststationen och ICA E-fyren med lanthandel, bensinstation, café, mat, apoteks- & systemombud (Jeepdunkar för bensin & diesel samt kärra finns att låna på stationen).

Området har utvecklats sista åren med fyrvaktarstugan, fler sjöbodar, osv. Mer är på gång…

Marinan i Jävre

Jävre hamn med sjöbodar

Turiststationen

Turiststationen i Jävre ligger vid Europavägens södra infart till byn, i höjd med småbåtshamnen och intill vägverkets rastplats.

Turiststationen i Jävre ritades av arkitekt Gunnar Lehtipalo 1965 och invigdes 1966. Konstruktionen var originell och byggnaden fick en medveten futuristisk gestaltning.

I samband med att Vägverket letade efter en lämplig plats för nyetablering av rastplats vid E4:an återupplivades Turiststationens ursprungliga funktion. Byggnaden restaurerades och återställdes i sin forna glans – så som den såg ut vid invigningen. Huset är idag ett av Piteås två byggnadsminnen. Det innebär att interiörer och fasadutformning ska bevaras så att byggnadens unika karaktär består.

> Jävrebroschyr (pdf)

Turiststationen

Turiststationen

Jävregården

Jävregården uppfördes 1802 på gården Myran i Öjebyn. Den flyttades till Jävre 1972. En representativ Norrbottensgård som fått sitt nuvarande utseende genom tillbyggnad och påtimmring 1874. Jävregården flyttades alltså till Jävre 1972 och uppfördes då tillsammans med småstugorna som ett semester och -rekreations anläggning för Vattenfalls anställda. Gården drevs i sex år av Jävre Hembygdsförening, från 2001 till 2007. Idag drivs gården av en lokal entreprenör.

> Mer information på Jävregårdens hemsida

Jävregården

Jävregården

Kvarnen med byamuseet

I  Jävre finns också ett kvarn och bygdemuseeum som är väl värt ett besök. Sommartid brukar ett sommarcafé hålla öppet i kvarnen, så varför inte kombinera ett museibesök med en god kopp kaffe!

Efteråt kan man ta gångstigen efter Jävreån ner till hamnområdet.

Jävre kvarn med byamuseeum och kvarncafé

Jävre kvarn med byamuseeum och kvarncafé