Sommarcafé vid kvarnen

Sommarcafé vid kvarnen

Jävre har ca 900 invånare, ett mycket aktivt föreningsliv och ett flertal företag.  Här finns gott om unga familjer och det föds många barn. Skola och barnomsorg fungerar bra.

Byn ligger vid kusten i sydligaste delen av Norrbotten. Den tillhör Hortlax församling och Piteå kommun. In till Piteå centrum är det 23 km. Bebyggelsen består av gamla norrbottensgårdar, villor och hyreshus. Dessutom finns det gott om sommarstugor i havsbandet och på öarna.

Många jävrebor får sin försörjning vid pappersindustrierna, SCA i Munksund och Kappa Kraftliner i Piteå. Även de ursprungliga näringarna jordbruk och fiske ger sysselsättning.  Jävre har också ett rikt församlingsliv där EFS Missionsförening och Jävre Baptistförsamling (EFK), har gått samman och bildat en ny gemensam församling. En väldigt unik händelse i Sveriges kristenhet! (Se länk till Kustkyrkan)

År 2007 blev Jävre utsedd till Årets By, först i Piteå kommun och sedan också i Norrbottens län. I motiveringen står det bland annat:

Jävre utgör ett lysande exempel på hur en by genom att mobilisera egna krafter kan lyfta servicenivån, kulturlivet och framtidsoptimismen. Trogen sin bys traditioner men ändå lyhörd gentemot nya strömningar i tiden ska

Kvarnen

par man tillsammans aktiviteter som är till nytta och glädje för både bybor och besökare.