Föreningens syfte:

Att bevara, sprida kunskap, utforska samt skapa förståelse för den egna hembygdens historia. Dessutom underhålla och sköta bagarstugan och rekreationsområden som badplats, grillplats. Vi vill också verka som ett forum där bybor ges möjlighet att påverka och utveckla sin hembygds framtid.

Styrelsen för Jävre Hembygdsförening
Fredrik Holmberg, fredrik.holmberg@javre.se, 070-6249590
Ordförande

Monica Lindgren, monica.lindgren@javre.se, 070-2299669
Kassör

Martin Lindgren, martin.lindgren@javre.se, 070-9142826
Sekreterare

Helena Berglund, helena.berglund@javre.se
Vice ordförande

Linda Eriksson, linda.eriksson@javre.se
Ledamot

1 kommentar on Hembygdsföreningen