Välkommen till Kustkyrkan!

Vi är en församling som bildades 2003 då två aktiva församlingar i Jävre, EFS Missionsförening och Jävre Baptistförsamling beslöt att tillsammans bilda en ny gemensam församling.
Detta var en unik händelse i Sverige i och med att en lutheransk och en baptistisk församling slöt sig samman.

Anledningarna var flera, men framförallt berodde det på att de yngre medlemmarna i respektive församling – som i många år hade umgåtts i olika ungdomsgrupper, deltagit på samma läger o.s.v. – nu ville satsa tillsammans i sitt kyrkliga engagemang.

Den största drivkraften var att samla resurserna och gemensamt vara en starkare resurs ute i samhället. Processen har inte varit helt enkel, men väldigt inspirerande! Medlemsantalet har seden bildandet ökat från 160 till 180 medlemmar och församlingen har en medelålder på 38 år, vilket är väldigt lågt i sammanhanget. Ca 110 olika barn deltar i olika aktiviteter som t.ex. sång & musik, dans, scouter, ungdomsgård, ungdomsgrupper m.m.

Årligen hålls ca 3 000 studietimmar till olika aktiviteter enligt ovan, men också till dagledig-träffar, olika studiecirklar, sångkörer, musikgrupper m.m.

På grund av den ökade aktiviteten och bildandet av församlingen har vi precis byggt en helt ny kyrkolokal för att bättre kunna möta dagens och framtidens behov av samlingar.

Kustkyrkan är anslutet till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och EFS (som annan förening).

> Läs mer på Kustkyrkan hemsida