PRO Jävre

Du är välkommen i vår förening om du har någon form av pension eller är gift/sambo med en pensionär. PRO är en politiskt obunden organisation vars uppgift är att tillvarata pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor samt bedriva en social verksamhet i form av t.ex. medlemsmöten, resor, friskvård, motion, samt bedriva en omfattande studiecirkelverksamhet, allt detta för att medlemmarna ska känna en gemenskap.

Medlemsavgiften är 240 kr/år och då får du också tidningen ”PRO Pensionären”, 10 nummer per år.

En annan medlemsförmån: kostnadsfri datasupport för PROs föreningar, samorganisationer och distrikt och alla enskilda medlemmar. Supporten är öppen vardagar 08.00-18.00 och ger stöd för alla våra system: webbsidor, medlemsregistret, informationssystemet för pensionärsrådsledamöter samt våra mötesrum via First Class. Därtill ges även generell datasupport om exempelvis operativsystem, bredband och internet, brandväggar/säkerhet, officeprogram och navigering på vår webbplats.
Kontakta PRO IT support, tel 08-701 67.

Styrelse

Ordförande: Rune Berglund. Tel. 0911-38010
Sekreterare: Axel Karlsson. Tel 0911-38354
Kassör: Inger Berglund. Tel 0911-38010
Ledamot och reseorganisatör: Sture Simonsson. Tel 0911-38000
Ledamot och studieorganisatör: Henny Lindgren. Tel. 0911-38462
Ledamot: Anna-Märta Nyström: Tel. 0911-38191