Jävre hamn

Jävre hamn

Hamnföreningens hemsida

I Jävre småbåtshamn har du:

– Kanske den vackraste hamnen i Bottenviken…

– Bevakad hamn som ger trygg båtplats och billigare försäkringspremie

– Skydd för alla vindar

– Billiga båtplatser för medlemmar

– 250kr/breddmeter båtplats!

– Färskvatten ute på bryggorna

– Gästplatser för korttidsbesök

– Grillplats för besökare

– Absolut närhet till Entré Jävre

– turistcenter m.m.

– 100 m till ICA E-fyren

– Lanthandel, bensinstation, café, mat, apoteks- & systemombud (Jeepdunkar för bensin & diesel samt kärra finns att låna på stationen)

– Djup i farled = 1,6 meter vid medelvatten

Jävre hamn

Jävre hamn - foto: Hanna Skoog

Styrelse

Ordförande Anders Skoog 0911-382 70

Kassör Erland Eman 0911-384 02

Sekreterare Kent Berglund 0911-385 27

Ledamot Folke Bergqvist 0911-163 53

Ledamot Daniel Johansson 0911-380 06