admin on februari 26th, 2021

Under projektet Byautveckling Jävre kommer jag att intervjua företagare i Jävre. Håll utkik här, det kommer kortare presentationer allt eftersom här på hemsidan!

admin on september 24th, 2010
admin on september 22nd, 2009

Arkeologstigen

Här i trakten har det funnits människor i 5000 år.Vandrar man efter Arkeologstigen passerar man ett stort antal fornlämningar i form av gravar, offerstenar och labyrinter. Informationstavlor berättar fakta om varje sevärdhet.

Efter Arkeologstigen finns det gott om fina rastställen och utsiktsplatser.

Hönan vid arkeologstigen

Hönan

Skags fyr

En av landets äldsta fyrar, Skags fyr, finns i Jävre.
Den var i drift utanför Örnsköldsvik mellan åren 1871 – 1957.  Sedan ersattes den av modernare navigeringssystem och monterades istället upp i Jävre som ett minne av fyrbyggnadstiden vid Sandholmen.
I drygt 20 år byggde Sjöfartsverket kausunfyrar där. När fyrarna skulle sjösättas vid Sandholmen samlades folk i tusental för att titta på. Det var spännande att se de stora betongkolosserna gå i sjön. De svallvågor som uppstod var imponerande.

Skags fyr - ett landmärke

Skags fyr - ett landmärke

Hamnområdet

Här hittar du den kanske den vackraste hamnen i Bottenviken (om vi får säga det själva…). I hamnområdet finns förutom själva båthamnen även en rastplats (kanske även den en av landets vackraste!), fyren, ett antal sjöbodar. Sen finns gångväg under E4 över till Turiststationen och ICA E-fyren med lanthandel, bensinstation, café, mat, apoteks- & systemombud (Jeepdunkar för bensin & diesel samt kärra finns att låna på stationen).

Området har utvecklats sista åren med fyrvaktarstugan, fler sjöbodar, osv. Mer är på gång…

Marinan i Jävre

Jävre hamn med sjöbodar

Turiststationen

Turiststationen i Jävre ligger vid Europavägens södra infart till byn, i höjd med småbåtshamnen och intill vägverkets rastplats.

Turiststationen i Jävre ritades av arkitekt Gunnar Lehtipalo 1965 och invigdes 1966. Konstruktionen var originell och byggnaden fick en medveten futuristisk gestaltning.

I samband med att Vägverket letade efter en lämplig plats för nyetablering av rastplats vid E4:an återupplivades Turiststationens ursprungliga funktion. Byggnaden restaurerades och återställdes i sin forna glans – så som den såg ut vid invigningen. Huset är idag ett av Piteås två byggnadsminnen. Det innebär att interiörer och fasadutformning ska bevaras så att byggnadens unika karaktär består.

> Jävrebroschyr (pdf)

Turiststationen

Turiststationen

Jävregården

Jävregården uppfördes 1802 på gården Myran i Öjebyn. Den flyttades till Jävre 1972. En representativ Norrbottensgård som fått sitt nuvarande utseende genom tillbyggnad och påtimmring 1874. Jävregården flyttades alltså till Jävre 1972 och uppfördes då tillsammans med småstugorna som ett semester och -rekreations anläggning för Vattenfalls anställda. Gården drevs i sex år av Jävre Hembygdsförening, från 2001 till 2007. Idag drivs gården av en lokal entreprenör.

> Mer information på Jävregårdens hemsida

Jävregården

Jävregården

Kvarnen med byamuseet

I  Jävre finns också ett kvarn och bygdemuseeum som är väl värt ett besök. Sommartid brukar ett sommarcafé hålla öppet i kvarnen, så varför inte kombinera ett museibesök med en god kopp kaffe!

Efteråt kan man ta gångstigen efter Jävreån ner till hamnområdet.

Jävre kvarn med byamuseeum och kvarncafé

Jävre kvarn med byamuseeum och kvarncafé

admin on september 21st, 2009

Sommarcafé vid kvarnen

Sommarcafé vid kvarnen

Jävre har ca 900 invånare, ett mycket aktivt föreningsliv och ett flertal företag.  Här finns gott om unga familjer och det föds många barn. Skola och barnomsorg fungerar bra.

Byn ligger vid kusten i sydligaste delen av Norrbotten. Den tillhör Hortlax församling och Piteå kommun. In till Piteå centrum är det 23 km. Bebyggelsen består av gamla norrbottensgårdar, villor och hyreshus. Dessutom finns det gott om sommarstugor i havsbandet och på öarna.

Många jävrebor får sin försörjning vid pappersindustrierna, SCA i Munksund och Kappa Kraftliner i Piteå. Även de ursprungliga näringarna jordbruk och fiske ger sysselsättning.  Jävre har också ett rikt församlingsliv där EFS Missionsförening och Jävre Baptistförsamling (EFK), har gått samman och bildat en ny gemensam församling. En väldigt unik händelse i Sveriges kristenhet! (Se länk till Kustkyrkan)

År 2007 blev Jävre utsedd till Årets By, först i Piteå kommun och sedan också i Norrbottens län. I motiveringen står det bland annat:

Jävre utgör ett lysande exempel på hur en by genom att mobilisera egna krafter kan lyfta servicenivån, kulturlivet och framtidsoptimismen. Trogen sin bys traditioner men ändå lyhörd gentemot nya strömningar i tiden ska

Kvarnen

par man tillsammans aktiviteter som är till nytta och glädje för både bybor och besökare.

admin on september 21st, 2009

Liggande höna, efter Arkeologstigen

Hönan

Arkeologstigen, som utgår från södra delen av byn, leder till Norrbottens största gravfält från järn- och bronsåldern. Där finns en ”liggande höna” och en labyrintfrån 1200-talet. Ett unikt fornfynd av brons, det s. k. Jävresmycket, har hittats på Bokmyrberget. Det anses härstamma från Volga-Kama området i Sydryssland ochär daterat till tiden 400-600 e. Kr. Det visar att människorna från östra och västrasidan av Bottenviken tidigt stått i förbindelse med varandra.

Det finns också bevarade dokument som visar att här fanns en by på medeltiden. År 1539 fanns det 6 rökar (dvs hushåll) i Jävre. På Karl XII:s tid fanns här hela 12 skattehemman, därav ett gästgiveri och skjutsombyte.

Av senare datum är lämningarna efter Degerfors bruk som finns i centrum av byn. På bruket tillverkades bl a stångjärn och sågat virke mellan åren 1797 – 1887. Är du intresserad av byns historia och vill läsa mer om Jävre och dess befolkning ?

En grupp bybor har sammanställt tre böcker med hjälp av gamla jordeböcker, kyrkböcker, gamla handlingar och kartor, tidningar och foton, en byakista full av gamla protokoll och brev, samt inte minst händelser och traditioner som gamla bybor kunnat berätta om. ”Jefreby historia” utkom 1982 och ”Gamla seder och bruk ” år 1988.

Jävresmycket

Jävresmycket

”Till Nordamerika”, som skildrar emigrationen från byn, utkom 1990. Piteå museum, Vuxenskolan och ABF kan ha kvar exemplar av böckerna till försäljning.

admin on augusti 31st, 2009

[contact-form 1 ”Kontaktformulär 1”]