Jävre skola

Jävre skola

Jävre skola är med sin gula tegelfasad ett av Jävres självklara landmärken, en klassisk skolbyggnad från 50 talet i två våningsplan med källarvåning.
Gymnastiksalen kom till under 80-talet som tillbyggnad och är flitigt använd av skola, förskola och föreningsliv i Jävre.
Denna nyare tillbyggnad till skolan inrymmer även Skeppet en av totalt tre förskoleavdelningar som finns i Jävre. Skolan är med sitt centrala läge i byn en självklar del av Jävre , något som vi all gärna vill värna om.

På skolan finns skolbarn från förskoleklass till åk 6. Där huserar även Fyrens fritids.
I skolbyggnaden finns även ett av byns tre dagis inrymt, Skeppet, och lite längre bort, i gamla Ebeneserbönhuset, finns två till dagisavdelningar, Snäckan och Pärlan.

> Du kan läsa mer om vår skola, och våra dagis, på skolans hemsida!