Namnet antyder att platsen till en början fungerade som  fäbod för Jävres bönder,men så småningom bosatte sig  folk där året runt.  I slutet av 1860-talet fanns sjuhushåll i Jävrebodarna. Under första hälften av 1900-talet ökade detta till 17-19 gårdar.  Eftersom det fanns gott om barn i de familjerna uppgick invånarantalet snart till drygt etthundra personer!

Jävrebodarna

Jävrebodarna

Skolundervisningen  startade på 1880-talet i en liten sommarstuga som ägdes av Per Olof Pettersson. Till en början hade man B3 -form, dvs man tog in nya elever vartannat år. 1921 köpte skolmyndigheterna mangårdsbyggnaden av Isak Holmström och den skolan fanns sedan i bruk fram till 1945.

Fisket har varit den dominerande sysselsättningen. Ett tag fanns det nio båtlag i byn,hälften av människorna i Jävrebodarna fick då sin inkomst från fisket. För fisket behövdes båtar och Petter Pettersson startade ett båtbyggeri i byn i slutet av 1890. Det drev han sedan tillsammans med sina söner fram till 1971. Vid det laget hade båtar av plast tagit över den största delen av marknaden.

Numera finns det bara ca 30 året-runtboende i Jävrebodarna. Ingen driver jordbruk där längre och den uppodlade jorden växer igen med björk och vide. Fisket är i utdöende. Däremot finns en fiskodling och fiskecamp i Jävrebodarna. Där kan turister och andra intresserade dra upp några granna ”bitar ”och betala efter kilo.

Längst efter kusten ligger ett fyrtiotal fritidshus dit sommargästerna gärna återkommer år efter år. Då blir det åter liv och rörelse i området.

> Läs mer om fiskecampen på deras hemsida!

2 kommentarer on Jävrebodarna

  1. Kerstin Isberg skriver:

    Hej. Jag har sett i tidningen att byamäns samfällighetsförening gn Östen Lundberg har skrivit om bärbruk. Jag undrar hur det har gått och hur långt ni har kommit + om det går att organisera över länsgränserna? skogsbolagen måste väl vara intresserade av mer inkomst? Hör gärna av er till mig. Blev för 15 år sedan inblandad i denna verksamhet, har provat olika kanaler för att styra upp men framförallt är ju myndigheterna ointresserad.Nu har jag gett upp och låter det gå som det vill . men er vändning på problemet är mycket intressant. MVH Kertin

  2. admin skriver:

    Ledsen att du inte fått nåt svar på länge. Men jag ska vidarebefordra din fråga till Östen så får han svara dig. /red.